Zoznam záujmových útvarov 2020/2021

 

Zoznam záujmových útvarov v šk. r. 2020/2021:

 

Názov záujmového útvaru:                                        Vedúci záujmového útvaru: 

I.                   stupeň

Literárno-výtvarný                                                     V. Dudíková

Hráme sa s písmenkami                                                         K. Debnárová

Spevácko-tanečný                                                      D. Novysedláková

II.                stupeň

Mladý vedec                                                              E. Daková

Slovenčina na slovíčko                                                          K. Guľašová

Turistický                                                                   Mgr. E.Oľhavová /od 4. ročníka/

Tvorivé hry                                                                J. Forgáč

Matematický                                                              A. Hančová /9.A/

Matematický                                                              Z. Horňáková /9.B/