Zmeny v pokynoch k voľbám do Rady školy

ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZMENY V POKYNOCH K VOĽBÁM DO RADY ŠKOLY

Vážení rodičia,

s poľutovaním Vám týmto chcem oznámiť, že vzhľadom k aktuálnemu nepriaznivému vývoju epidemiologickej situácie a na základe odporúčania RÚVZ:

1.        

triedne schôdze sa v plánovanom termíne (1.10.2020, 16.30 – 17.30 hod.) neuskutočnia.

2.        

voľby zástupcov rodičov do Rady školy prebehnú – v plánovanom termíne, nasledovne:

a) rodičia budú informovaní o zmene priebehu volieb prostredníctvom tohto letáku a oznamom na webovom sídle školy dňa 30.9.2020;

b) hlavnou volebnou miestnosťou bude šatňa telocvične (vstup - cez južný vchod do telocviční), voľby budú jednokolové;

c) rodičovi bude umožnené voliť dňa 1.10.2020 v troch časoch:

    : od 7.00 – 8.00 hod a od 15.00 – 16.30 hod. (v telocvičňovom trakte)

    : od 11.00 – 12.30 hod. na požiadanie v hlavnom vstupe do budovy (urna bude v uvedenom čase k dispozícii u vrátničky);

d) rodič - volič (1 za rodinu) si – v niektorom z vyššie uvedených termínov, prevezme pri vstupe do školy (telocvičňa alebo hl. vchod) hlasovací lístok a svoju účasť vo voľbách potvrdí zapísaním do prezenčnej listiny;

e) svoj hlasovací lístok vyplní vpísaním vybraného kandidáta/kandidátov (max.: 4) z kandidátnej listiny a vhodí ho do volebnej urny;

            f) úspešní kandidáti budú zverejnení na webovom sídle školy.

 

Košice 29.9.2020, A. Suchan, riaditeľ školy