Združenuie rodičov - plenárne zasadnutie rodičov

Dňa 12.9.2017 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni a následne triedne schôdzky ZR podľa ročníkov.