Združenie rodičov - plenárne zasadnutie

Dňa 11.9.2019 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni a následne triedne schôdzky ZR podľa ročníkov.