ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - 6.4.2018 - 7.4.2018

 

Zápis do 1. roč.      Zápis do bežnej triedy     Zápis do triedy s NKS     Otvorené hodiny           

 

Oznam pre rodičov - V prípade, že sa k zápisu nemôžu dostaviť obaja rodičia, je potrebné, aby rodič, ktorý dieťa osobne do 1. ročníka zapíše, doručil čestné prehlásenie rodiča (viď príloha), ktorý sa zápisu nezúčastní.

PrílohaVeľkosť
Zápis 2018 NKS.pdf459.19 KB
Zápis 2018 BT.pdf468.26 KB
ČESTNÉ PREHLÁSENIE II. ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU.pdf312.33 KB
Otvorené hodiny.pdf191.52 KB