Vyučovanie 24.6.-28.6.2019

Vyučovanie v dňoch 24.6.-27.6.2019 bude na I. st. končiť 11,40 hod. a na II.st. o 12,35 hod. ŠKD bude v prevádzke.      28.6.2019 bude slávnostné vyhodnotenie škol. roka 2018/2019 o 8,30 pred budovou školy. Žiaci končia o 10,30. Obedy v ŠJ budú vydávané od 10,40 hod.