Voľby do Rady školy - ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 1.10.2020 sa v priebehu popoludnia /od 16:30 do 17:00 hod./, za dodržania protiepidemiologických opatrení, uskutočnia VOĽBY ZÁSTUPCOV z radov rodičov DO RADY ŠKOLY. Rada školy sa bude skladať celkovo z 11 členov. Počet volených zástupcov z radov rodičov v novozvolenej rade školy v zmysle §2písm.c)Vyhl.č.291/2004Z.z.:štyria rodičia.                                                                              

POKYNY K VOĽBÁM 

1. Volič-rodič (1 za rodinu) si – vo vyššie uvedenom termíne, prevezme pri vstupe do školy hlasovací lístok a svoju účasť vo voľbách potvrdí zapísaním do prezenčnej listiny.

2. Svoj hlasovací lístok vyplní vpísaním vybraného kandidáta/kandidátov (max.: 4) z kandidátnej listiny a vhodí ho do volebnej urny (umiestnenej vo vestibule).

3. Po volebnom akte sa presunie na tr. rodičovskú schôdzu, na ktorej bude šk. rozhlasom oznámené: a) či sa volieb zúčastnila potrebná väčšina (50%+1 hlas) voličov – v tomto prípade budú zverejnení úspešní kandidáti alebo: b) či voľby (1. kolo) budú pre nesplnenie podmienky nadpolovičnej účasti anulované a zopakované (v 2. kole už bez podmienky účasti nadpolovičnej väčšiny účasti voličov).

4. v prípade potreby uskutočnenia 2. kola volieb bude každému voličovi triednym učiteľom rozdaný nový hlasovací lístok označený “2. kolo“.

5. Pri odchode zo školy volič vhodí svoj hlasovací lístok 2. kola volieb do urny (vo vestibule).

6. Úspešní kandidáti budú zverejnení na webovom sídle školy. 

 

Košice 22.9.2020, A. Suchan, riaditeľ školy                                                     Výsledky

 

OZNÁMENIE - pre rodičov (distribuované žiakmi školy rodičom)

 

PrílohaVeľkosť
ZŠ Starozagorská 8 - oznámenie rodičom Voľby RŠ.pdf197.32 KB