Usmernenie v súvislosti s prevenciou šíreniu koronavírusu COVID-19

Vážení žiaci, rodičia a zamestnanci školy

     na základe písomného usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu JUDr., Mgr. M. Lubyovej, PhD. zo dňa 28.2.2020 v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu COVID-19 a usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 3.3.2020 Vás žiadame, aby ste venovali náležitú pozornosť predmetným usmerneniam a dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia. Predmetné usmernenia sú zverejnené na stránke:https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu.               PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

Informácie ku COVID-19_9.3.2020_17,45 hod.

PrílohaVeľkosť
Informacie ku COVID-19_9.3.2020_17.45 hod.pdf54.89 KB