Učíme sa doma - užitočné adresy

Vyučovacie predmety si môžete opakovať:

www.alfbook.sk

zadajte kód: ucimesadoma

www.kozmix.sk

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//cvti/Tlacove_spravy/2020/TS_CVTI_SR_IT_Akademia_pre_vsetkych_16032020_final.pdf

 

Pre žiakov so ŠVVP:

www.pinfhry.sk

 

Web: www.didakta.sk

Login: minedu@didakta.sk

Heslo: MINEDU