Triedne združenie rodičov

Milí rodičia!

Dňa 16.9.2009 o 17.00hod. sa uskutoční ZRŠ.