Riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 3.4.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 4.4.2019.
Košice 18.3.2019
PaedDr. Alexander Suchan