Riaditeľské voľno - 21. 3. 2018

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 21.3.2018 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania deviatakov T9-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7, a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 22.3.2018                                              PadDr. Alexander Suchan