Príhovor nového riaditeľa školy k začiatku šk.roka 2009/2010

Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!

 Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri ktorých sa človek ani na chvíľu nepozastaví a pripadajú mu celkom bežné. Bežne človek čaká na autobus, stretáva známych, či myslí na to čo nakúpi.

Sú však, a nie je ich chvalabohu málo, i chvíle, ktoré nie sú obyčajné a ktoré sa jednoducho „vedia zapamätať“. Mám pocit, že práve takouto má šancu byť i táto chvíľa a to pre všetkých nás, ktorí tu teraz stojíme a ja som rád, že Vás môžem osloviť práve pri takejto chvíli.

Po dňoch návštev u starého otca, morského pobrežia, alebo bicyklovania, prišiel dnešný a všetci cítime, že tak trochu iný deň. Od dnes totiž zabehaný pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystrieda pracovnejšie tempo a to sa týka rovnako žiakov, ktorých tu vidím a ešte nepoznám - rovnako ako oni ešte nepoznajú mňa -  ale aj ich učiteľov. Rád by som niečo teraz zaželal obom týmto skupinám.

            Žiakov by som rád oslovil malým prirovnaním. S vašim vzdelaním mi to totiž trochu pripadá tak, ako keby ste ním dostali dom. Na vás bude ale záležať, aký si dáte do neho nábytok, či bude udržiavaný v čistote a či v ňom otvoríte okná pre čerstvý vzduch. Ja i celý pedagogický zbor Vám k zveľaďovaniu vášho vzdelania želáme, aby sa Vám darilo. A možno i niečo navyše – aby ste tento rok nemali pocit, že ste sami a aby ste mali okolo seba správnych a dobrých ľudí.

Nám učiteľom tejto školy by som chcel popriať veľa úspechov v zodpovednej práci, ktorá sa pre nás dnes začína a možno tiež niečo navyše – aby sme stále našli dosť síl, trpezlivosti a elánu na to, aby sme vedeli žiakom pomôcť a aby sme ich vedeli brať nenalinkovaných, ale takých akí sú.

Hovoril som v úvode, že mám pocit, že tento deň má šancu byť pre nás neobyčajným. Som však presvedčený, že je tu medzi nami malá skupina, ktorej sa tento okamih zapíše do pamäte na celý život  celkom určite.

Ide o našich prvákov:

: Mateja, Zoltána, 4 Viktórie, Tadeáša, Adama, Katku, Frederika, Karin, Romana, Ajjúba, Šimona, Martina, Olivera, 2 Simonky, Danielu, Dávida, Tomáša, Jakuba i Sandru.

Vám môžem s plnou vážnosťou povedať: Tak toto je tá chvíľa, na ktorú ste sa tešili a pripravovali. Dnes začínate dlhú cestu, pri ktorej si často zaspievate od radosti, ale možno budú i ťažšie chvíle. Verím, že ale pri nich bude pri Vás niekto, kto Vám pomôže. Vám špeciálne želám, aby ste vo Vašej pani učiteľke Stankovej našli druhú mamu a tiež aby sa Vám práca darila!

            Všetkým prítomným prajem, aby školský rok 2009/2010, ktorý týmto považujme za otvorený, bol pre nich úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!

                                              

Všetko dobré do nového školského roka!

PaedDr.Alexander Suchan    

           Obrázky z otvorenia