Pokyny k prevádzke ZŠ Starozagorská 8, Košice, k jej vnútornému režimu a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov po 1.9.2020