OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

"Pre náhle personálne obmedzenie zamestnankýň ŠJ nebude od 2.11.2017 do vyriešenia situácie naša jedáleň poskytovať mliečnu desiatu. Za spôsobené problémy sa Vám ospravedlňujem.

30.10.2017, A. Suchan, riaditeľ"