Oznam riaditeľa školy - 3.12.2020

 

Vážení rodičia, stravníci,

týmto si Vás dovoľujem informovať o aktuálnom riešení  zabezpečenia chodu našej ŠJ:

a)  posledným dňom podávania stravy v našej ŠJ je piatok 18.12.2020, v tento deň Vám už nebude umožnené prihlasovanie/odhlasovanie sa na stravu (ide zároveň o posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami);

b) k 18.12.2020 je zároveň bezpodmienečne nutné uskutočniť úhradu prípadného nedoplatku na stravnom;

c) z dôvodu nutnosti vyprázdnenia skladových zásob školskej kuchyne ku koncu kalendárneho roka majú stravníci (žiaci prezenčného vyučovania a zamestnanci školy) možnosť prípadného odhlásenia sa zo stravy na dni 17. alebo 18.12.2020 do 17.12.2020, 8.00 hod. (starozagsj@centrum.sk, 055/ 6440956);

d) v prípade, že sa stravník do uvedeného termínu (17.12., 8.00 hod.) neodhlási a zároveň jedlo nepreberie, budeme nútení postupovať podľa platných aktuálnych nariadení, z ktorých vyplýva, že neodobraný obed vo výške 1,20 € uhradí rodič.

Za pochopenie ďakujem

PaedDr. Alexander Suchan, RŠ