Chcete venovať 2% z Vašej dane?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

Bližšie informácie: 055/7894189                     www.rozhodni.sk                      email: info@zsstarozagorska.sk

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI z učtárne Vášho zamestnávateľa môžete doručiť triednej učiteľke svojho dieťaťa.