AKADÉMIA KU DŇU MATIEK

Vážení rodičia, pozývame Vás na AKADÉMIU KU DŇU MATIEK dňa 14.5.2018 o 1600v školskej jedálni.