Riaditeľské voľno - 21. 3. 2018

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 21.3.2018 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania deviatakov T9-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7, a 8. ročníka školy.

Chcete venovať 2% svojich daní našej škole?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

Celoslovenské testovanie deviatakov T9-2018 - 21.3.2018

Informácie.                           Časový harmonogram.

Rodičovské združenia - 10.1.2018

Dňa 10.1.2018 od 1630 sa uskutočnia  rodičovské združenia v jednotlivých triedach podľa ročníkov.

Riaditeľské voľno - 12.1.2018

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 12.1.2018 (piatok) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia vyčistenia juhovýchodnej kanalizačnej sústavy a dezinsekcie časti budovy školy (monoblok traktov A a B) - riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 15.1.2018. PaedDr. A. Suchan

Vianočná akadémia 2017

Vážení rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2017 dňa 13.12.2017 o 1530 v školskej jedálni.

Syndikovať obsah