ZBER PAPIERA 7.11.-11.11.2016

 Zber papiera - 7.11.2016 - 11.11.2016

Tekvicové strašidielko

Tekvicové strašidielko - súťaž vo vyrezávaní tekvíc sa uskutoční dna 25.10. 2016 od 1500 - 1700 pred ŠKD.

Tešíme sa na teba.

Plenárne zasadnutie rodičov

Dňa 13.9.2016 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni. Po skončení budú prebiehať triedne aktívy ZR.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 830pred hlavným vchodom do budovy školy /ukončenie o 1045  PREJAV RIADITEĽA ŠKOLY  

Oznam pre poberaťeľov DHN

Pre šk.r. 2016/2017 je potrebné do 15.7.2017 priniesť potvrdenie z UPSVaR a Vyhlásenie o zaradení do zoznamu vedúcej školskej jedálne. Kontakt: 055/6440956.

Slávnostné ukončenie škol. roka 2015/2016

Slávnostné ukončenie škol. roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 30.6.2016 od 830 do 1030.   FOTO

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Z dôvodu vykonania účtovnej závierky za aktuálny mesiac, ktorým sa končí výdaj stravy v aktuálnom šk. roku, sú všetci zaujemci o vyhlásenie sa zo stravovania v našej ŠJ počas týždňa 27.-30.6. povinní tak urobiť do 24.6.2016. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytne, obed si bude možné vyzdvihnúť v čase vydaja stravy aj do obedára.
Uvedený termín (24.6.2016) je potrebné dodržať naopak i v prípade mimoriadneho záujmu o stravovanie v poslednom týždni júna 2016.

Syndikovať obsah