Slávnostné ukončenie škol. roka 2015/2016

Slávnostné ukončenie škol. roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 30.6.2016 od 830 do 1030.   FOTO

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Z dôvodu vykonania účtovnej závierky za aktuálny mesiac, ktorým sa končí výdaj stravy v aktuálnom šk. roku, sú všetci zaujemci o vyhlásenie sa zo stravovania v našej ŠJ počas týždňa 27.-30.6. povinní tak urobiť do 24.6.2016. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytne, obed si bude možné vyzdvihnúť v čase vydaja stravy aj do obedára.
Uvedený termín (24.6.2016) je potrebné dodržať naopak i v prípade mimoriadneho záujmu o stravovanie v poslednom týždni júna 2016.

Informatívne rodičovské združenia - 8.6.2016

Dňa 8.6.2016 sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v jednotlivých triedach ZŠ od 16,00 - 17,30 hod.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

1.6.2016 - MDD - zábavno-športové dopoludnie pre žiakov našej školy.        FOTO

Rodičovské združenie - plenárne zasadnutie 13.4.2016 o 16,30 hod.

Vážení rodičia, dňa 13.4.2016 sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia o 1630 v školskej jedálni. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov budú triednymi učiteľmi sprostredkované pre rodičov po ukončení plenárneho zasadnutia rodičovského zasadnutia v príslušných triedach.

Syndikovať obsah