Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka - T9 - 2019

Celoslovenské testovanoie žiakov 9. roč. sa uskutoční 3.4.2019.  INFORMÁCIE

Informatívne zasadnutia združenia rodičov - 10.1.2019

Dňa 10.1.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Vianočná akadémia 2018

Vážení rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2018 dňa 17.12.2018 o 1630 v školskej jedálni.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
počas dňa riaditeľského voľna /streda 21.11.2018/ sú žiaci 6. až 9. ročníka hromadne odhlásení zo stravy. V prípade, že sa niektorí prihlásiť na obed chcú, musia toto prihlásenie realizovať najneskôr 21.11.2018 ráno do 8.00 hod. u vedúcej jedálne (t.č.: 055/ 6440 956).

Starozagoriáda 2018 - 21.11.2018

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2018. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávka zdravej výživy.

Riaditeľské voľno - 21.11.2018

     Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 21.11.2018 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 22.11.2018.

Informatívne zasadnutia združenia rodičov - 15.11.2018

Dňa 15.11.2018 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1700hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Správna voľba povolania

Správna voľba povolania - príležitosť úspechu - plagát                        Pozvánka

Syndikovať obsah