MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

1.6.2016 - MDD - zábavno-športové dopoludnie pre žiakov našej školy.        FOTO

Rodičovské združenie - plenárne zasadnutie 13.4.2016 o 16,30 hod.

Vážení rodičia, dňa 13.4.2016 sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia o 1630 v školskej jedálni. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov budú triednymi učiteľmi sprostredkované pre rodičov po ukončení plenárneho zasadnutia rodičovského zasadnutia v príslušných triedach.

Voľby do rady školy

Dňa 13.4.2016 sa v Základnej škole, Starozagorská 8 v Košiciach uskutočnia voľby do rady školy.  Výzva na voľbu členov RŠ

Chcete pomôcť našej škole venovaním 2% svojich daní?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

Triedne zasadnutia združenia rodičov - informatívne - 13.1.2016 od 16,00

Dňa 13.1.2016 sa uskutočnia triedne zasadnutia rodičov - informatívne od 16,00v  triedach podľa ročníkov.

Syndikovať obsah