Divadlo z krabice - Mrázik - 7.12.2017

Divadlo z krabice Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie MRÁZIK, ktoré sa uskutoční 7.12.2017 o 15,00hod. v školskej jedálni našej základnej školy. PLAGÁT

Starozagoriáda 2017 - 23.11.2017 od 15,30 hod.

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2017. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávkia zdravej výživy. Zábava a diskotéka s ujom Ľubom.

Riaditeľské voľno - 22.11.2017

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 22.11.2017 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2017 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23.11.2017.
PaedDr. Alexander Suchan

Celoslovenské testovanie KOMPARO 2017

Dňa 16.11.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia celoslovenského testovania KOMPARO.
Viac na : www.komparo.sk

Informatívne rodičovské združenia - 9.11.2017

Dňa 9.11.2017 od 1700 sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

"Pre náhle personálne obmedzenie zamestnankýň ŠJ nebude od 2.11.2017 do vyriešenia situácie naša jedáleň poskytovať mliečnu desiatu. Za spôsobené problémy sa Vám ospravedlňujem.

30.10.2017, A. Suchan, riaditeľ"

Porovnanie vedomostí žiakov 5.a 9. ročníka ZŠ partnerských škôl

Porovnanie vedomostí žiakov 5.a 9. ročníka ZŠ partnerských škôl ZŠ Starozagorská 8, Košice a ZŠ H. Salichové Polanka nad Odrou - Informačný manuál projektu TU 

Syndikovať obsah