OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Z dôvodu vykonania účtovnej závierky za aktuálny mesiac, ktorým sa končí výdaj stravy v aktuálnom šk. roku, sú všetci zaujemci o vyhlásenie sa zo stravovania v našej ŠJ počas týždňa 27.-30.6. povinní tak urobiť do 24.6.2016. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytne, obed si bude možné vyzdvihnúť v čase vydaja stravy aj do obedára.
Uvedený termín (24.6.2016) je potrebné dodržať naopak i v prípade mimoriadneho záujmu o stravovanie v poslednom týždni júna 2016.

Informatívne rodičovské združenia - 8.6.2016

Dňa 8.6.2016 sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v jednotlivých triedach ZŠ od 16,00 - 17,30 hod.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

1.6.2016 - MDD - zábavno-športové dopoludnie pre žiakov našej školy.        FOTO

Rodičovské združenie - plenárne zasadnutie 13.4.2016 o 16,30 hod.

Vážení rodičia, dňa 13.4.2016 sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia o 1630 v školskej jedálni. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov budú triednymi učiteľmi sprostredkované pre rodičov po ukončení plenárneho zasadnutia rodičovského zasadnutia v príslušných triedach.

Voľby do rady školy

Dňa 13.4.2016 sa v Základnej škole, Starozagorská 8 v Košiciach uskutočnia voľby do rady školy.  Výzva na voľbu členov RŠ

Chcete pomôcť našej škole venovaním 2% svojich daní?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

Syndikovať obsah