Oznam vedúcej školskej jedálne

Všetci stravníci - žiaci ZŠ Starozagorská 8 Košice sú v dňoch 25.1. - 30.1.2017 hromadne vyhlásení z obeda a desiaty.

Informatívne rodičovské združenia 12.1.2017

Dňa 12.1.2017 od 1600 - 1800sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v triedach podľa ročníkov.

Starozagoriáda 2016 - 24.11.2016 - od 16,00 hod.

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2016. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávkia zdravej výživy. Zábava a diskotéka s ujom Ľubom.

Riaditeľské voľno - 23.11.2016

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 23.11.2016 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2016 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 24.11.2016.
PaedDr. Alexander Suchan

Informatívne rodičovské združenia - 10.11.2016

Dňa 10.11.2016 od 1630 - 1800sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v triedach podľa ročníkov.

Syndikovať obsah