Starozagoriáda 2016 - 24.11.2016 - od 16,00 hod.

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2016. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávkia zdravej výživy. Zábava a diskotéka s ujom Ľubom.

Riaditeľské voľno - 23.11.2016

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 23.11.2016 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2016 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 24.11.2016.
PaedDr. Alexander Suchan

Informatívne rodičovské združenia - 10.11.2016

Dňa 10.11.2016 od 1630 - 1800sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v triedach podľa ročníkov.

ZBER PAPIERA 7.11.-11.11.2016

 Zber papiera - 7.11.2016 - 11.11.2016

Tekvicové strašidielko

Tekvicové strašidielko - súťaž vo vyrezávaní tekvíc sa uskutoční dna 25.10. 2016 od 1500 - 1700 pred ŠKD.

Tešíme sa na teba.

Plenárne zasadnutie rodičov

Dňa 13.9.2016 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni. Po skončení budú prebiehať triedne aktívy ZR.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 830pred hlavným vchodom do budovy školy /ukončenie o 1045  PREJAV RIADITEĽA ŠKOLY  

Oznam pre poberaťeľov DHN

Pre šk.r. 2016/2017 je potrebné do 15.7.2017 priniesť potvrdenie z UPSVaR a Vyhlásenie o zaradení do zoznamu vedúcej školskej jedálne. Kontakt: 055/6440956.

Syndikovať obsah