Správna voľba povolania

Správna voľba povolania - príležitosť úspechu - plagát                        Pozvánka

Združenie rodičov - plenárne zasadnutie

Dňa 11.9.2018 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni a následne triedne schôdzky ZR podľa ročníkov.

Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 830hod. pred hlavným vchodom do budovy školy.

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 sa uskutoční 29.6.2018 od 8,30 hod. pred hlavným vchodom pred budovou školy.

Informatívne zasadnutie združenia rodičov 5.6.2018

Dňa 5.6.2018 sa od 16,00 - 18,00uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov v jednotlivých triedach podľa ročníkov.

AKADÉMIA KU DŇU MATIEK

Vážení rodičia, pozývame Vás na AKADÉMIU KU DŇU MATIEK dňa 14.5.2018 o 1600v školskej jedálni.

Syndikovať obsah