Riaditeľské voľno - 20.11.2019

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 20.11.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 21.11.2019.

Zber papiera 5.11.2019-7.11.2019

Zber papiera sa uskutoční od 7,20 hod. do 7,50 hod. a od 14,00 hod. do 15,30 hod.

Informatívne rodičovské združenia 7.11.2019

Dňa 7.11.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1615hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Združenie rodičov - plenárne zasadnutie

Dňa 11.9.2019 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni a následne triedne schôdzky ZR podľa ročníkov.

Slávnostné otvorenie škol. roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20120 sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 830pred hlavným vchodom do budovy školy /ukončenie o 1000/.  Organizácia začiatku škol. roka 2019/2020

Vyučovanie 24.6.-28.6.2019

Vyučovanie v dňoch 24.6.-27.6.2019 bude na I. st. končiť 11,40 hod. a na II.st. o 12,35 hod. ŠKD bude v prevádzke.      28.6.2019 bude slávnostné vyhodnotenie škol. roka 2018/2019 o 8,30 pred budovou školy. Žiaci končia o 10,30. Obedy v ŠJ budú vydávané od 10,40 hod.

Informatívne rodičovské združenia 4.6.2019

Dňa 4.6.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Syndikovať obsah