Prihlášky na stredné školy v školskom roku 2019/2020

 

Informácie o podpisovaní prihlášok na SŠ rodičmi a žiakmi.

Dňa 4.5.2020 kariérový poradca telefonický informuje rodičov o poslednej simulácii poradia na SŠ a dohodne spôsob odoslania  prihlášok. (zmenu telefón. čísla nahlásiť na info@zsstarozagorska.sk)

Na prípadnú konzultáciu je možné využiť navrhované terminy:

Poplatky ŠKD

Važení rodičia, od apríla do odvolania môžete prerušiť poplatky /trvalé príkazy/ za činnosť školského klubu.

Zápis žiakov do 1. ročníka - od 16.4. do 18.4. 2020

Vážení rodičia v Prílohách tohto Oznamu sú všetky informácie potrebné pre zapísanie Vášho dieťaťa do 1. roč. pre šk.rok 2020/2021. Mesto Košice určilo nasledovné termíny zápisov:

Učíme sa doma - užitočné adresy

Vyučovacie predmety si môžete opakovať:

www.alfbook.sk

zadajte kód: ucimesadoma

www.kozmix.sk

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľ školy týmto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie bude z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od zajtra 13. marca 2020 (piatok) do 17. marca 2020 (utorok) na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

Vyučovanie ale nebude pokračovať v stredu 18. marca 2020 nakoľko Ústredný krízový štáb SR dnes informoval, že od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia.

Syndikovať obsah