Príhovor nového riaditeľa školy k začiatku šk.roka 2009/2010

Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!

 Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri ktorých sa človek ani na chvíľu nepozastaví a pripadajú mu celkom bežné. Bežne človek čaká na autobus, stretáva známych, či myslí na to čo nakúpi.

Otvorenie šk.roka 2009/2010

Milí žiaci a rodičia !

Slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010 sa uskutoční dňa 2.9.2009 o 8.00 hod. pred vchodom do budovy školy .

Syndikovať obsah