Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 830hod. pred hlavným vchodom do budovy školy.

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 sa uskutoční 29.6.2018 od 8,30 hod. pred hlavným vchodom pred budovou školy.

Informatívne zasadnutie združenia rodičov 5.6.2018

Dňa 5.6.2018 sa od 16,00 - 18,00uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov v jednotlivých triedach podľa ročníkov.

AKADÉMIA KU DŇU MATIEK

Vážení rodičia, pozývame Vás na AKADÉMIU KU DŇU MATIEK dňa 14.5.2018 o 1600v školskej jedálni.

Rodičovské združenia - 12.4.2018

Dňa 12.4.2018 sa uskutočnia informatívne rodičovské združenia v triedach podľa ročníkov v čase od 1630 do 1730.

Riaditeľské voľno - 21. 3. 2018

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 21.3.2018 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania deviatakov T9-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7, a 8. ročníka školy.

Syndikovať obsah