Záujmové útvary Základná škola Starozagorská 8 Košice

 

Názov záujmového útvaru:                                          Vedúci záujmového útvaru:

I.stupeň

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014  - 2.9.2013 od     815 -  1000            FOTO

Chcete pomôcť našej škole venovaním 2% svojich daní?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice - Sídlisko KVP 

SENIORSKÉ TÚTORSTVO

SENIORSKÉ TÚTORSVO          LETÁK

Vystúpenie žiakov ŠKD na porade riaditeľov 5.12.2012

 Vystúpenie žiakov ŠKD pod vedením pani vychovávateľka G. Huszthyovej na porade riaditeľov 5.12.2012FOTO

Syndikovať obsah