Detský čin roka

Detský čin roka - prineste staré mobily

Ako veda a technika zmenila môj život?

Vážená pani,Vážený pán,

Chcete pomôcť našej škole venovaním 2% svojich daní?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice - Sídlisko KVP 

Oznámenie riaditeľského voľna

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 4.2.2014 (utorok) z organizačných a prevádzkových dôvodov  riaditeľské voľno pre žiakov školy.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v stredu 5.2.2014.

POZN.: školská jedáleň bude dňa 4.2.2014 v prevádzke.

Týždeň otvorených dverí - 9.12-13.12.2013

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na Týždeň otvorených dverí v našej škole, ktorý sa uskutoční v dňoch:

9.12.-13.12.2013.

V rámci neho sa uskutočnia:

- otvorené hodiny zo všetkých vyučovacích predmetov (záujem rodičov o účasť na vyučovacích hodinách nahláste triednym učiteľom)

 

Syndikovať obsah