Týždeň otvorených dverí - 9.12-13.12.2013

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na Týždeň otvorených dverí v našej škole, ktorý sa uskutoční v dňoch:

9.12.-13.12.2013.

V rámci neho sa uskutočnia:

- otvorené hodiny zo všetkých vyučovacích predmetov (záujem rodičov o účasť na vyučovacích hodinách nahláste triednym učiteľom)

 

Záujmové útvary Základná škola Starozagorská 8 Košice

 

Názov záujmového útvaru:                                          Vedúci záujmového útvaru:

I.stupeň

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014  - 2.9.2013 od     815 -  1000            FOTO

Syndikovať obsah