Klimatická aliancia

 

Aj naša škola sa zapojila do projektu "Školy v klimatickej aliancii".

Klimatická aliancia je asociáciou európskych miest a samospráv, ktoré sa rozhodli vstúpiť do partnerstva s obyvateľmi dažďových pralesov Amazonskej oblasti. Spoločným záujmom tejto celosvetovej aliancie je ochrana svetovej klímy, ktorá zahŕňa okrem iného snahu o redukciu skleníkových plynov v priemyselných krajinách na severe a zachovanie dažďových pralesov na južnej časti planéty.

 Ciele projektu:

Projekt rieši negatívne dôsledky využívania neobnoviteľných zdrojov energie (v celosvetovom meradle je ním napr. skleníkový efekt), ale poukazuje aj na negatívne dôsledky takéhoto konania na život obyvateľov dažďových pralesov (obdobia sucha v Amazónii, deštrukcia dažďových pralesov a znečistenie oblastí ropného priemyslu). Vzťah medzi problémami rozvojových krajín a správaním sa industrializovaného sveta je veľmi úzky a prepojený. Využívanie neobnoviteľných zdrojov energie (fosílnych palív) v Európe spôsobuje vážne environmentálne škody a prispieva k skleníkovému efektu.