Infovek

 

Cieľ projektu:

Zvyšovať počítačovú gramotnosť u učiteľov a žiakov, vedieť využívať informačno-komunikačné technológie. V rámci tohto projektu škola v I.etape dostala na jeseň v roku 2003 6 PC a na jar v 2004 v II.etape ďalších 6 PC od Slovak Telecomu. Týmito 12 počítačmi máme zriadenú počítačovú učebňu. V tomto školskom roku sme zriadili aj v učebni prírodopisu prístup k internetu a žiaci sa majú tak možnosť učiť moderne, tvorivo a zaujímavo. Konkrétnym cieľom Projektu INFOVEK je celoplošné napojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet, spojené s využitím tohto média v pedagogickom procese.