Informácia pre žiaka

Chcem Ťa vypočuť a pochopiť, nebudem súdiť ani hodnotiť.

Pamätaj si, že požiadať o pomoc nie je hanba, ale prejav statočnosti.

 

Ak by si mal obavy ma kontaktovať sám, môžeš tak urobiť aj prostredníctvom rodičov, učiteľov, spolužiakov či mailu.

 

Môžeš ma vyhľadať, ak…

 

- Ťa niečo trápi a nevieš si s tým poradiť sám,

- máš pocit, že nie si dosť dobrý/á,

- prežívaš z akýchkoľvek príčin ťažké obdobie,

- máš pocit, že sa Ti niečo nedarí,

- máš problémy s učením a sústredením sa,

- tvoj/a spolužiak/spolužiačka, kamarát/ka, priateľ/ka má problém, s ktorým by si mu chcel/a pomôcť, no nevieš ako,

- Ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi a kamarátmi,

- si nezapadol do kolektívu v škole a cítiš sa osamelo,

- Ti niekto ubližuje,

- alebo sa chceš porozprávať o niečom inom, čo Ťa trápi.

 

Nezabudni, že všetko čo u mňa povieš, u mňa aj zostane.

 

Výnimkou sú však situácie,

ak Ti niekto ubližuje

ak máš potrebu niekomu ubližovať ty

ak máš potrebu ubližovať sebe