Hudobná výchova

 

 

 

VYHODNOTENIE TRIEDNYCH KÔL SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE

SLÁVIK SLOVENSKA 2015

 

 

 

I.                   kategória – žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ

 

 

P.č.

Meno

Trieda

Názov piesne

1.

Saladiová, Kristína

I.A

Maličká som

2.

Šimková, Júlia

I.A

Červené jabĺčko

3.

Bashir, Ali Bashir

I.A

Čie sú tie kone

4.

Trebuňová, Katarína

I.B

Anička, dušička

5.

Klimovský, Matej

II.A

Tam okolo valala

6.

Genčúr, Patrik

II.A

Dínom, dánom

7.

Cahajlová, Klárka

II.B

Dínom, dánom

8.

Lenartová, Alica

III.A

Spievanky, spievanky

9.

Beregszáziová, Zuzana

III.A

Kukulienka, kde si bola

10.

Linhartová, Katarína

III.A

Chodila dievčina po hore plačúci

11.

Slezáková, Kristína

III.B

Krásna, krásna

 

 

 

II.                kategória – žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, žiaci prvých a druhých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ

 

P.č.

Meno

Trieda

Názov piesne

1.

Horková, Laura

IV.A

Vyskočilo slniečko

2.

Hanzeľová, Katarína

IV.A

Po nábreží, koník beží

3.

Focková, Alexandra

IV.B

A ja taka čarna

4.

Gasper, Jakub

V.A

Keď som išiel cez Malinec

5.

Tarhaničová, Daniela

VI.A 

A od Prešova

 

 

 

III.             kategória – žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ,  žiaci tretích až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií, žiaci ZUŠ.

 

P.č.

Meno

Trieda

Názov piesne

1.

Duda, Matej

VII.A

U susedov, tam je tráva

2.

Cápová, Lea

IX.A

Večar je, večar

 

 

 


ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Starozagorská 8, 040 23  Košice

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE

SLÁVIK SLOVENSKA 2015   

22.4.2015                FOTO

 

 

 

I.  KATEGÓRIA    1. - 3. ročník
 
                                               1.  Alica LENÁRTOVÁ                                 3.A
                                               2.  Júlia ŠIMKOVÁ                                     1.A
                                               3.  Katarína LINHARTOVÁ                           3.A

                                              

II.  KATEGÓRIA    4. - 6. ročník

                                               1. Laura HORKOVÁ                                   4.A
                                               2. Katarína HANZEĽOVÁ                            4.A
                                               3. Daniela TARHANIČOVÁ                          6.A

                                                                                             

III.  KATEGÓRIA    7. - 9. ročník

                                               1.  Matej DUDA                                             8.A
                                               2.  Lea CÁPOVÁ                                            9.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       PaedDr. Alexander Suchan

                                                                                        riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE

SLÁVIK SLOVENSKA 2013

17.4.2013

 foto

 

 

I.  KATEGÓRIA    1. - 3. ročník
 
                                               1. 
Triun Thanh Uyen
                                     3.A
                                               2. 
Horková, Laura
                                         2­.A
                                               3. 
Hovanová, Laura / Berešová, Laura           2.A / 2.B

                                              

II.  KATEGÓRIA    4. - 6. ročník

                                               1.  Kuncová, Júlia                                           5.A
                                               2. 
Duda, Matej
                                              5.A
                                               3. 
Vaľková, Sandra /Marčišin, Matúš
              4.A / 6.A

                                                                                             

III.  KATEGÓRIA    7. - 9. ročník

                                                               1.  Cápová, Lea                                                                 7.A

 

 

 

 

 

 

SLÁVIK SLOVENSKA 2011   FOTO

 

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE

SLÁVIK SLOVENSKA 2011

19.4.2011

 

 

I.  KATEGÓRIA    1. - 3. ročník
 
                                               1.  Kuncová, Júlia                   3.A
                                               2.  Duda, Matej                      3.A
                                               3.  Eštóková, Katarína           2.A

                                              

II.  KATEGÓRIA    4. - 6. ročník

                                               1.  Cápová, Lea                      5.A
                                               2.  Marčišinová, Miriam         5.A
                                               3.  Marčišin, Matúš                 4.A

                                              

III.  KATEGÓRIA    7. - 9. ročník

                                               1.  Yildiz, Meriem                  7.A
                                               2.  Onodiová, Zuzana             9.A
                                               3.  Ražeková, Karla                9.A