2020/2021

Oznam riaditeľa školy - 5.1.2021

Oznam o zmene hodnotenia žiakov ZŠ Starozagorská 8, Košice  počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021 

Oznam riaditeľa školy - 3.12.2020

 

Vážení rodičia, stravníci,

týmto si Vás dovoľujem informovať o aktuálnom riešení  zabezpečenia chodu našej ŠJ:

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou žiakov 5. – 9. ročníkov - oznámenie

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou žiakov 5. – 9.

Zmeny v pokynoch k voľbám do Rady školy

ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZMENY V POKYNOCH K VOĽBÁM DO RADY ŠKOLY

Voľby do Rady školy - ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kariérový poradca