2019/2020

Starozagoriáda 2019 - 21.11.2019 o 15,30 hod. vo veľkej telocvični školy

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2019. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávka zdravej výživy. Bohatý zábavný program.

Riaditeľské voľno - 20.11.2019

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 20.11.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 21.11.2019.

Zber papiera 5.11.2019-7.11.2019

Zber papiera sa uskutoční od 7,20 hod. do 7,50 hod. a od 14,00 hod. do 15,30 hod.

Informatívne rodičovské združenia 7.11.2019

Dňa 7.11.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1615hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Kariérový poradca