2017/2018

Špeciálna trieda s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou        FOTO

Environmentálna výchova

Zapojenie sa do interaktívnej súťaže OZ Tatry - "Energetický audit v domácnosti".

------------------

Vyhodnotenie súťaže v zbere hliníkových viečok v rámci súťaže „Pomôž svojej škole a chráň prírodu"

 

 

Dokumenty

Prislušný dokument vyberte v hlavnom menu

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Silvia Tóthová                                                        Riaditeľ školy: PaedDr. A. Suchan

Vedenie

riaditeľ školy:
PaedDr. Alexander Suchan, telefón: 055 / 789 41 89, email: riaditel@zsstarozagorska.sk

                                                       0911 982 113

Syndikovať obsah