2014/2015

Prevádzka v školskej jedálni - 2015/2016

Pre posunutie termínu rekonštrukčných prác v kuchyni ŠJ pri našej škole, bude stravovanie v našej ŠJ zabezpečené počnúc dňom 7.9.2015 (pondelok).

Oznam pre poberateľov DHN

Pre šk.r. 2015/2016 je potrebné do 20.7.2015 priniesť potvrdenie z UPSVaR a Vyhlásenie o zaradení do zoznamu vedúcej školskej jedálne p. Hlaváčovej /Vvyhlásenie o zaradení do zoznamu je možné vypísať aj u ved. ŠJ/. Kontakt: 055/6440956.

Premiantka školy 2015

Dňa 29.6.2015 sa v priestoroch historickej radnice mesta uskutočnil 10. ročník projektu " Mesto Košice deťom". Ocenenou premiantkou našej školy bola Miriam Marčišinová.  FOTO

Slávnostné ukončenie škol. roka 2014/2015

30.6.2015 - slávnostné ukončenie škol. roka 2014/2015 - Prejav riaditeľa škoy PaedDr. A. Suchana      FOTO

Triedne zasadnutia združenia rodičov - informatívne 10.6.2015 od 16,30

Dňa 10.6. 2015 od 16,30 sa uskutočnia informatívne triedne zasadnutia združenia rodičov v jednotlivých triedach našej školy.

USE THE C!TY 28.5.2015

Flash mob - vystúpenie žiakov ZŠ Starozagorská 8 Košice v rámci festivalu USE THE C!TY 28.5.2015

 

AKADÉMIA KU DŇU MATIEK - 12.5.2015

Srdečne Vás pozývame na akadémiu ku Dňu matiek, ktorá sa uskutoční dňa 12.5.2015 o 16,00 v školskej jedálni. FOTO

Syndikovať obsah