Biológia

Celomestská prehliadka ročníkových prác

Dňa 3. júna 2011 sa na pôde Magistrátu mesta Košice uskutočnila Celomestská prehliadka ročníkových prác, ktorú zorganizovala Základná škola Krosnianska 4 v spolupráci s Magistrátom mesta. Do tejto prehliadky sa zapojilo 6 základných škôl, medzi nimi aj Základná škola Starozagorská 8. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 7. ročníka, Nikola Kašubjaková a Merjem Yildiz. Vystúpili so svojou ročníkovou prácou na tému: Materstvo – najkrajšie obdobie v živote ženy. Ich prezentácia bola konkurencieschopná a určite obohatila prítomných o nové informácie.  foto

Mgr. Erika Daková

Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie "D":

1.miesto : Petra Plšková  7.A s témou "Rozum alebo inštinkt"

........................

Biologická olympiáda:

V kategórii "C" žiačka Barbora Vašková z 9.B postúpila z obvodného do krajského kola s témou: "Hudba ako liek".

FOTO

.........................

Botanikiáda:

Zapojenie našej školy do projektu "Botanikiáda".