Bezpečná škola

 

Zapojili sme sa do pilotnej časti projektu "Bezpečná škola" spolu s ďalšími 100 školami.
Cieľom projektu je vytvorenie komplexného metodického materiálu pre ZŠ. Tento metodický materiál bude
slúžiť ako usmernenie, podporujúce vytvorenie bezpečného prostredia pre deti v školách. Dôraz sa bude
klásť na predchádzanie negatívnych javov, budovanie pozitívnej atmosféry v škole a posilňovanie vzájomných
vzťahov.

Informácie nájdete na:  www.bezpecnaskola.sk